Trong thông báo gửi khách hàng, CTCP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (tập đoàn Empire) cho biết chỉ trả lợi nhuận theo cam kết đến ngày 31/12 với các chủ sở hữu condotel. Tập đoàn Empire cho biết việc kinh doanh loại hình sản phẩm bất động sản condotel thời gian […]