UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận về nội dung tố cáo vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một số hộ gia đình ở xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, (nay là phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Theo kết luận của UBND Thành phố Hà Nội, 3 hộ gia đình gồm hộ ông Lê Văn Thông, Lê Văn Củ và Nguyễn Thị Gái được xét, cấp sổ đỏ vào năm 2001 đúng trình tự thủ tục quy định.

Ngày 1/8/2001, UBND huyện Từ Liêm có quyết định cấp sổ đỏ đất ở đợt 1 cho 101 hộ gia đình cá nhân ở xã Thụy Phương, trong đó có 3 hộ gia đình nêu trên.

UBND huyện Từ Liêm bàn giao sổ đỏ đất ở của 3 hộ gia đình cho UBND xã Thụy Phương để giao trả cho người dân nhưng không có tài liệu chứng minh đã bàn giao. Mặt khác, UBND phường Thụy Phương cũng báo cáo chưa từng nhận được sổ đỏ của 3 hộ dân nói trên nên chưa bàn giao.

Việc công dân cho rằng UBND huyện Từ Liêm cấp sổ đỏ cho 3 hộ từ năm 2001 nhưng đến năm 2018 chưa trả sổ đỏ là đúng. UBND quận có trách nhiệm bàn giao sổ đỏ cho 3 hộ nêu trên.

Kết luận của UBND Thành phố Hà Nội cho rằng, để xảy ra việc 17 năm không trả sổ đỏ cho các hộ dân là trách nhiệm của UBND huyện Từ Liêm và Phòng địa chính huyện Từ Liêm trước đây, nay là UBND quận Bắc Từ Liêm và Phòng TN-MT quận Bắc Từ Liêm.

Chỉ rõ sai phạm của từng cá nhân

Đối với thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2 tại xã Thụy Phương được UBND huyện Từ Liêm cấp 2 sổ đỏ đối với 2 đối tượng khác nhau. UBND quận Bắc Từ Liêm đã thu hồi lại 1 sổ đỏ năm 2017.

Để xảy ra tồn tại này, trách nhiệm là của ông Dương Xuân Thu, là cán bộ địa chính (đã mất); ông Nguyễn Ngọc Nam, nguyên Chủ tịch UBND xã Thụy Phương; ông Nguyễn Tiến Quang, nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Từ Liêm; bà Nguyễn Thị Sơn, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Từ Liêm và bà Nguyễn Thị Nắng Mai, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Từ Liêm, nay là Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Với 8.000m2 đất cấp cho 87 hộ dân làm nhà tại xã Thụy Phương (huyện Từ Liêm – nay là quận Bắc Từ Liêm). Tuy nhiên, UBND xã Thụy Phương đã giao đất cho một hộ dân không đúng so với vị trí đất mà UBND Thành phố Hà Nội cho phép. UBND huyện Từ Liêm đã cấp sổ đỏ không đúng nguồn gốc đất cho hộ dân này là sai quy định.

Kết luận của UBND Thành phố Hà Nội chỉ rõ, trách nhiệm về việc này là của ông Nguyễn Tiến Quang, cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm; bà Nguyễn Thị Sơn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ông Nguyễn Kim Vinh, Trưởng phòng TN-MT huyện Từ Liêm (nay là Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm).

UBND Thành phố Hà Nội đã giao UBND Quận Bắc Từ Liêm tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra các tồn tại liên quan đến công tác cấp sổ đỏ nêu trên.

Theo Tiền Phong