Quảng Ngãi: Thành lập Tổ công tác gỡ vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản

UBND tỉnh vừa có công văn số 583/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh do ông Võ Phiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ phó là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Các thành viên trong Tổ công tác bao gồm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và ông Nguyễn Văn Huy – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

DSC_1429

Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Phó Chủ tịch tỉnh Võ Phiên làm tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tiếp nhận, tổng hợp, phân tích những thông tin khó khăn, vướng mắc liên quan đối với việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản (vốn ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án bất động sản nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh nguồn thu từ khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính là cơ quan Thường trực Tổ công tác; chịu trách nhiệm tiếp nhận các vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản (vốn ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh để tham mưu Tổ công tác xem xét, giải quyết vướng mắc theo quy định; định kỳ báo cáo cho cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện theo quy định.

Theo Pháp Luật Plus

Mời bạn đóng góp ý kiến cho thông tin đa chiều hơn

Donate 0,15 BTC (Bitcoin) vào ví bên dưới để gỡ bài

Click vào Link sau: Donate

Click vào Link sau: Donate

Donate 0,15 BTC (Bitcoin) vào ví bên dưới để gỡ bài: [[address]]

Đã thanh toán [[value]] BTC Đã nhận. Chúng tôi sẽ sớm gỡ bài cho bạn.
[[error]]
Chú ý: Thông tin của được photbds.com tổng hợp tự động từ Internet. Việc dùng thông tin của để phá hoại hoặc Spam là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chúng tôi không đảm bảo thông tin này Chính xác.