Dấu hiệu bất thường ở dự án TNR Stars Diễn Châu

Động thái đi tắt đón đầu này của Oleco – NQ khiến cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương lo sốt vó… Tiền trảm hậu tấu Dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ tổng hợp (gọi tắt là TNR Stars) triển khai tại xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ […]