‘Vũ điệu’ xoay vốn nghìn tỉ ở dự án CEO Vân Đồn

Thông thường, để đảm bảo nguồn vốn dài hạn cho các dự án lớn, doanh nghiệp bắt buộc phải có thực lực tài chính lành mạnh, dòng tiền thu từ kinh doanh ổn định, có tài sản đảm bảo… để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, phát hành cổ phần tăng vốn, phát hành […]