Vỡ quy hoạch điện mặt trời: Có hay không lợi ích nhóm?

Quy hoạch điện VII bị phá vỡ, trách nhiệm thuộc Bộ Công Thương Vào tháng 11/2019, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp dụng từ ngày 1/7/2019, tiếp theo quyết […]

Ngân hàng chia cổ tức ‘khủng’ bằng cổ phiếu đến 30%

Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng Ngày 16/6 tới, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ tiến hành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020. Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020 vừa được công bố, có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2020 từ mức 16.627 tỷ đồng lên 21.615 […]